"Turning Point of Your Life"
Radisson Hotel Training Pvt. Ltd.
(CTEVT Affiliated)
Kalimati, Kathmandu
Today Date: 2081-04-08

Picnic आयोजना गरिएको बारे

2022-02-21

Course Image

CTEVT बाट मान्यता प्राप्त यस तालिम केन्दले यही माघ १४ गते सदभाब बनभोजको आयोजना गरेकोले हाम्रा पुराना तथा नयाँ बिद्यार्थीहरुलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । 

Contact: 9851044265 Bishnu sir, 9851277265 Shiva sir